HUR ARBETAR TRADINGBOX?

 

Bulb.png

Utveckling

Att förnya ett varumärke handlar lika mycket om att förvalta detsamma. Det är en balansgång där omsorg om vad varumärket kommer ifrån och står för, alltid styr vilka produkter som ska adderas. Utifrån era kärnvärden påbörjar Tradingbox ett konceptarbete, en utvecklingsprocess, där research och kreativitet är viktiga beståndsdelar. Här identifierar vi vilka möjligheter marknaden erbjuder och urskiljer vilka produkter som ligger i linje med just ert varumärke. Det här resulterar i ett flertal produktförslag där den känsla ni vill förmedla ska genomsyra både utförande och materialval.  

 

Tillverkning

Vägen till den färdiga produkten går via en tillverkningsprocess som också den ska vara kompatibel med varumärket i övrigt. Vi på Tradingbox har arbetat med produktutveckling sedan 2000 och har lång erfarenhet av produktion och import. Genom åren har vi arbetat upp kontakter hos producenter världen över, och är därför välbekanta med såväl prisbilder som leveranstider. På så sätt kan vi utforma en kvalitetssäker och ekonomisk tillverkningsprocess som är hållbar i längden. 

 

Lansering

Lanseringsfasen ser olika ut givet produkt, bransch och marknad. I fallet Solstickan Design lanserades produkterna inledningsvis i en rad testbutiker och konsumenternas feedback var avgörande för fortsättningen. Efter 6 månader och en del anpassningar introducerade sortimentet för den stora publiken under Formex, där viktiga återförsäljare och beslutsfattare fanns på plats. Parallellt uppmärksammades serien via Solstickan Design´s nya hemsida och webbutik, samt olika digitala kampanjer.